ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА „ДУЧИЋЕВО „СЕЛО“ И НАШЕ СЕЛО ПРИЛИКЕ“

Током трајања наставе на даљину ученици одељења VI1  наше школе, са својом наставницом српског језика и књижевности Верицом Костић, реализовали су пројекат под називом „Дучићево „Село“ и наше село Прилике“.

Читајући и анализирајући песму „Село“ Јована Дучића, ученици су дошли на идеју да истражују појединости о свом селу и да више времена проводе у природи. Будући да су, стицајем околности, ученици били ограничени на боравак у дворишту и на свом сеоском имању, одлучили су да се окрену природним лепотама и предностима и благодатима свога краја. Тако је настало мало истраживање о нашим Приликама, а ученици су се бавили занимљивим, искуствено блиским и драгим темама и проводили доста времена на свежем ваздуху.

Кроз различите пројектне активности, подстакнуте књижевним делом, ученици су били усмерени на развијање љубави према свом селу, афирмацију вредности села и развијање различитих вештина. Након анализе песме, ученици су рецитовали стихове у природи. Бирали су кутак у свом дворишту или на свом сеоском имању, рецитовали и правили снимке телефонима, које су касније заједно са наставницом анализирали. Правили су и презентације о животу и делу Јована Дучића, развијајући и обнављајући знања стечена на часовима информатике. Кроз следећу пројектну активност ученици су фотографисали и описивали пределе у свом селу, поредили мотиве и слике из песме са својим селом. Подстакнути Дучићевом песмом, писали су и стихове на тему села и сеоског живота. Потом су  истраживали историју, географију, привреду, екологију и обичаје свога села и снимали кратки документарни филм „Наше село – Прилике“.

Пројектна настава се, током учења на даљину, показала као веома користан наставни модел. Ученици су, радећи на пројекту, развијали бројне вештине. Подстицан је развој међупредметних компетенција ученика (компетенција за учење, eстетичка компетенција, компетенција за сарадњу, комуникација, решавање проблема, рад са подацима, дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, предузимљивост и оријентација ка предузетништву). Развијан је и велики број међупредметних корелација. Ученици су активно и истраживаки учили, повезујући различите наставне предмете (српски језик и књижевност и ликовну културу, музичку културу, биологију, географију, историју, биологију, информатику и рачунарство и физичко и здравствено васпитање). Поредили су књижевност, филм и фотографију као видове уметничког изражавања. Богатили су говорну културу и усвајали вештине креативног писања. Посебно су развијане предузетничке вештине и стицана функционална знања (кроз боље упознавање свога села и могућности које оно пружа) у чему је велики значај овог пројекта. Кроз рад на пројекту развиле су се бројне нове идеје које ће ученици реализовати у даљем раду у оквиру часова српског језика и књижевности.

У прилогу су крајњи продукти пројекта:

  • Збирку фотографија пејзажа Прилика и цртица о селу можете погледати ОВДЕ
  • Малу збирку ученичких стихова о селу можете погледати ОВДЕ
  • Кратки документарни филм „Наше село – Прилике“ који су снимили ученици:
Print Friendly, PDF & Email