Пројектна настава у трећем разреду: Годишња доба

        Пројектна настава у трећем разреду биће реализована током школске 2021/22. године кроз 36 часова. Први пројекат је реализован у септембру, октобру и новембру под називом ,,ЗЛАТНА ЈЕСЕН“.


Увођењем у пројекат ученици су се упознали са четири годишња доба, њиховим карактеристикама и оспособљавањем за њихово разликовање и препознавање. Са ученицима је разговарано о променама у временским приликама, температури ваздуха и дужини обданице. Наглашено је да због тога лишће жути и опада, а трава вене. На тај начин се биљке припремају за зиму. Научили смо песму ,,Јесења соната“, правили јесење кишобране, водили календар природе, правили од лишћа животиње, осликали јесен на нашим прозорима у учионици, направили изложбу од јесењих плодова, причали о зимници, сликали јесен, правили јесење беџеве и писали саставе о јесени.

Print Friendly, PDF & Email