Међународни дан толеранције

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО) установила је Међународни дан толеранције 1995. године. То је дан који све на свету подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Према UNESCO – у Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у нашим и светским културама, наша форма изражавања и начин да будемо људи. Толеранција је хармонија у различитостима, доследно поштовање људских права. Бити толерантан значи чврсто се држати  својих уверења и прихватити уверења других, различитих.

ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике промовише поштовање права и слободу свих актера школског живота уз неговање толеранције и ненасилног понашања. Педагог школе, Светлана Николић припремила је презентацију о толеранцији поводом обележавања Међународног дана толеранције коју су одељењске старешине приказале својим ученицима на часовима одељењске заједнице.

Презентација је оријентисана ка теоријским основама ове важне теме и циљ је да ученици усвоје појам толеранције, схвате изворе нетолеранције и упознају се са начинима превазилажења предрасуда и стереотипа који су уско повезани са појмом толеранција. Ученици у могли да чују шта је толеранција, шта значи бити толерантан, може ли се толеранција научити, шта подразумева нетолеранција, а шта предрасуде и стереотипи и како се могу превазићи. На крају су ученици могли да чују песму „Не ругај се“ Делта фондације.

Школа ће наставити да промовише културу мира и толеранције како би обезбедила услове за свестрани развој ученика.

Print Friendly, PDF & Email