Конфликти и сукоби у школи

У среду, 30. новембра педагог школе Светлана Николић, одржала је предавање на тему „Конфликти и сукоби у школи“ са посебним акцентом на вршњачкој медијацији. С обзиром на то да је вршњачка медијација облик ученичког активизма,  предавање је одржано члановима Ученичког парламента у сарадњи са координатором Наташом Зечевић. Почетна идеја је била да ученици стекну основна знања у овој области и пренесу их друговима из одељења, а све у циљу конструктивног начина решавања проблема и стварања позитивне атмосфере у школи.

Савремено доба карактерише све већа ескалација насиља, па је ова активност проистекла из потребе да се превентивно делује на спречавање свих облика агресивности у школи, а као резултат промишљања на који начин можемо указати на значај толеранције, мирног решавања конфликата и позитивне атмосфере као последице тога.

Ученицима је пренета једна важна порука, а то је да су конфликти нормалан, у неким ситуацијама чак и пожељан део одрастања, али само ако их решавамо на конструктиван начин који подразумева да се боримо за своја права и потребе, али не угрожавајући друге. На предавању је било речи о узроцима конфликата у школи, а највише се говорило о вршњачкој медијацији као новом приступу у решавању уобичајених ситуација у школи (свађе, оговарања, кошкања,…), о циљу медијације, предностима таквом приступу, фазама у процесу медијације, вештинама потребним зс примену овог приступа, али и о улози који ученици преузимају. Ученици су упознати са вештинама активног слушања и изражавања својих потреба, употребом Ја – порука уместо Ти – порука, уз избегавање етикетирања, оптуживања и критиковања. Закључак предавања јесте да је медијација један од алтернативних начина разрешења конфликата и сукоба, који укључује трећу, неутралну страну у процес и помаже странама у конфликту да на конструктиван начин дођу до обостарно прихватљивог решења.

Print Friendly, PDF & Email