ДЕЧЈА НЕДЕЉА од 4. до 10. октобра 2021.

     И ова Дечија недеља је прилика да децa остану у средишту друштвених настојања да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери.
Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија инспирација су стихови песме ,,Дете“, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића:

„ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ
ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“

   Дечија недеља је највећа национална манифестација за децу, која се сваког октобра одржава у циљу уједињења свих друштвених актера са циљем континуинираног побољшања положаја детета. Она је и прилика да се укаже на постигнуто, али и на недостајуће у области промоције и заштите дечјих права у Републици Србији. Дечију недељу препознају и обележавају све релевантне институције образовања и културе, социјалне и здравствене заштите, а симбол је и успешне сарадње државе, цивилних и струковних организација, као и угледних појединаца посвећених деци у заштити дечијих права. Дечија недеља је уједно и најрадоснија седмица у години, обележена пуним учешћем деце у свим програмима који је прате и у којима деца имају прилику да покажу своје таленте, вештине и способности, a одржаће се под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографију. Традиција Дечије недеље је веома дуга – на овим просторима се обележава од 1934. године, од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце Србије уведена у Закон о друштвеној бризи о деци. Oд 2018. године се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом. Све време свог постојања манифестација прилагођава програмске циљеве актуелним потребама деце и младих, али не мења своју мисију – увек указујући на стварни положај детета и младих у друштву и важна питања у овој области, скрећући пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици, тако у локалној заједници и друштву у целини. Улога Дечије недеље је и избор најактуелнијих тема за допринос даљем развоју савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. Она подстиче унапређење положаја детета у нашем друштву кроз континуинирани развој свих услова, и пружање финансијске, социјалне, здравствене, културне и образовне подршке за остварење ових циљева. Дечија недеља, такође, подстиче пуно учешће деце и младих у друштвеном животу, сензибилишући јавност о потреби пружања једнаких шанси за свако дете, као и у остваривању њиховог пуног потенцијала кроз слободно формирање и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу, а у складу са годинама живота и зрелошћу. Планетарни изазов настао услед пандемије COVID-19 показао је да само у атмосфери опште сарадње свих државних органа, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења и других актера, као и грађана у целини, можемо заједнички превазићи кризу, а неопходно је имати у виду да је брига о најрањивијим групама становништва, попут деце, темељ праведног друштва. Ове године ће Дечија недеља бити обележена у духу заштите, унапређења и промоције свих дечјих права и подсећања шта као друштво чинимо и чинићемо да подржимо визију света у којем свако дете има могућност да оствари свој пуни потенцијал без дискриминације, да је заштићено, вољено и поштовано и да има могућност да учествује у доношењу одлука које утичу на њен или његов живот, а у духу наше традиције и Конвенције о правима детета и свих позитивних међународних и домаћих прописа.

Циљеви „Дечије недеље“ су:

– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

 – указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;

 – презентација до сада постигнутих резултата;

 – указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;

– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;

– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

 – покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.

Print Friendly, PDF & Email