Часови енглеског језика у амбијенталном окружењу

     Ученици млађих разреда на часовима енглеског језика током Дечије недеље заједно са наставницом Александром Ћурчић, реализију низ активности користећи креативне материјале, комбинујући их заједно са чарима наставе у природи која подједнако мотивише и предаваче и ученике. И подстиче на активнији рад. Један од специфичних циљева оваквих активности  јесте развијање рада у пару, групи или тимског рада као и здравог такмичарског духа.

Print Friendly, PDF & Email