Адаптација ученика првог и петог разреда

Полазак детета у први разред, прелазак на предметну наставу, као и прелазак ученика из других школа и градова представљају врло важне прекретнице у животу сваког детета и његових родитеља. Тај период транзиције носи са собом много неизвесности и изазова што може утицати на адекватно прилагођавање новим условима. За већину ученика последице неадекватне транзиције углавном су краткорочне, али за неке ученике тај период може бити јако буран и интезиван по јачини емоција којуо сећају. Школа има у виду ове чињенице и предузима различите активности и мере како би се ученици што боље прилагодили школској средини и новим условима рада.

Педагог школе Светлана Николић, уз техничку подршку наставнице Сање Мијаиловић, израдила је брошуру за родитеље ученика првог разреда у циљу пружања помоћи родитељима у разумевању нових услова у којима се дете налази при поласку у први разред.  Брошура садржи и конкретне савете за родитеље како могу помоћи детету да се лакше прилагоди школској средини.

Педагог и логопед школе посетили су прваке како би се боље упознали са њима, њиховим начином рада и како би им пружили помоћ уколико им је потребна. Из разговора са учитељицама, може се закључити да су се ученици релативно лепо прилагодили на школску средину, полако усвајају правила понашања и почињу да схватају своје обавезе.

Педагог школе обавио је разговор са ученицима који су дошли из других школа и градова и закључак је да су се лепо уклопили, прихватили нове другаре и да немају проблема у прилагођавању на нову средину.

Такође, ученици петог разреда су акнкетирани са циљем да се испита њихово мишљење о прилагођавању на предметну наставу и евентуалним тешкоћама и проблемима са којима се суочавају. На основу резултата истраживања може да се закључи да су се ученици петог разреда лепо прилагодили на предметну наставу, али да су тај прелазак доживели као велику промену која се највише огледа у великом броју обавеза које сада имају.

Школа, стручна служба и тимови наставиће да прате адааптацију ученика и предузимаће конкретне мере на том подручју како би сваки ученик могао да се развија у складу са својим интересовањима, склоностима и могућностима.

Комплетну брошуру погледајте овде.

Print Friendly, PDF & Email