Верица Костић, наставник српског језика и књижевности – добитник награде ,,Сретен Лазаревић“

 

ДОБИТНИК ОВОГОДИШЊЕ НАГРАДЕ

,,СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ“

ВЕРИЦА КОСТИЋ, НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У НАШОЈ ШКОЛИ

  У години јубилеја желимо посебно да истакнемо успех и залагање у раду Верице Костић, професора српског језика и књижевности из наше школе  – мастер, докторанда Филолошког факултета у Београду. Верица Костић је наставница која је својим свестраним радом допринела великим успесима ученика наше школе, али и афирмацији школе, на завидном нивоу. Посебно смо поносни што је наставница Верица Костић и сама некада била ђак приличке школе.Наставница Верица Костић, можемо са поносом рећи, истакла се у свим сферама наставе српског језика и књижевности, али и ваннаставним и секцијским активностима.

У њеном раду посебно издвајамо следеће: ученици наставнице Верице Костић остварују висок ниво постигнућа на завршном испиту; ученици наставнице Верице Костић континуирано учествују на републичким такмичењима; настаница Верица Костић добитник је великог броја награда и признања; наставница Верица Костић посебно се истиче у области методике наставе, доприносећи усвајању иновативних наставних модела у школи и богаћењумотивационих поступака; наставница Верица Костић аутор је два вебинара из области методике наставе; наставница Верица Костић аутор је два акредитована програма стручног усавршавања; Верица Костић је руководилац драмске секције која је позната у окружењу и шире по својим представама; руководилац је Клуба читалаца, кроз који се знатно богати читалачкамкултура ученика; наставница Верица Костић се, заједно са својим ученицима, посебно истакла у реализацији пројеката и пројектне наставе у области очувања народне културе; наставница Верица Костић има културну мисију чувара народне традиције, ћирилице и српског језика; настaвница подстиче развој литерарних талената кроз разноврсне иновативне наставне моделе (радионице креативног писања и слично), а њени ученици освајају бројне награде у области дечјег литерарног ставралаштва; Верица Костић подстиче и негује културни активизам младих; Веома је успешан одењењски старешина; Верица Костић је наставник за којег стиже највише похвала одстарне ученика и родитеља.

ТРОСТРУКИ ДОБИТНИК НАГРАДЕ „МИЛИЈА НКОЛИЋˮ

Успех и висок ниво компетенција у области методике наставе, који показује наставница Верица Костић, нису остали незапажени. Три године заредом наставница Верица Костић била је добитник награде која носи име нашег најпознатијег методичара наставе српског језика и књижевности проф. др Милије Николића, а коју додељује Друштво за српски језик и књижевност Србије за најбољу методичку припему. У школској 2017/18. години наставница је награђена за рад „Актуализација и опредемћење хронотопа у делу Бранка Ћопића Орлови рано летеˮ. Следеће школске године награђена је за рад „Падежи – утврђивањеˮ. Школске 2019/20. награђена је за рад на тему „Чудесна справа и модерно добаˮ. Критеријуми који су полазиште за процену квалитета припреме, када се додељује поменута награда, односе се на оригинални приступ и решења поставке часа. Вреднује се стручност, креативност, иновативност, примереност узрасту и допринос припреме методици као науци о настави. Отуда су ове три награде важан показатељ и потврда квалитетеа рада наставнице Верице Костић у области методике.

ЈУНСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У школксој 2019/20. години наставници Верици Костић додељена је и Јунска награда Општине Ивањица за изузетно залагање и бројне успехе у области образовања, васпитања и културне делатности у школи и месту. Посебно је истакнуто што је и у тој, пандемијом захваћеној школској години, наставница Верица Костић показала висок ниво компетенција и воље за радом, пружајући велику подршку ученима током учења на даљину, реализујући са њима бројне пројекте који су били запажени. Такође, у тој години наставница Верица Костић била је део републичког пројкета Министарства просвете и технолошког развоја, тј. снимања часова за учење на даљину, који су путем националне телевизије емитовани у нашој земљи. Тако су матуранти из читаве земље учили и уз помоћ пет часова, које је за њих снимила наставница из наше школе. Часови су похваљени од стране Школске управе у Чачку и истакнути су веома успешни мотивациони поступци које је наставница користила у својим часовима.

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА

Најзначајнија награда, која представља највише признање у области образовања и васпитања, а којом је овенчана наставница Верица Kостић јесте Светосавска награда Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. Годину.  У иницијативи Удружења „Чувари дела Вука Kараџићаˮ из Чачка, коју су подржале наша школа, Школска управа Чачaк, Центар за стручно усавршавање из Чачка, Општина Ивањица, Дом културе Ивањица и Центар за учење, едукацију и развој креативности „Мина” из Чачка, између осталог, наведено је следеће: „Иако броји само 37 животних година, Верица Kостић има веома богату професионалну биографију. Реч је о наставнику високо развијених компетенција, чије су методичке припреме освајале више пута награду „Милија Николић” коју најбољим методичарима међу наставницима додељује Друштво за српски језик и књижевност из Београда. Осим подршке развоју ученичких компетенција и образовноваспитне улоге Верица Kостић у својој средини има и културну мисију, као неко ко је чувар народне традиције, српског језика и ћирилице. Свестрано ангажована, она подстиче развој читалачке културе младих у Kлубу читалаца, организује драмске представе и културне програме, а ове године успешно је са својим ученицима реализовала пројека „Расковник – Млади чувари српске народне културе” који је подржало Министарство културе и информисања. Пројекат је био усмерен на примену теренских фолклористичких истраживања у школском програму и подстицање рада лингвистичких секција, тако да се језиком реконструише слика света и прављењем тематских речника очувају архаизми народног говора, а млади оспособе за вршњачку едукацију и културни активизам.ˮ Наша школа се изузетно поноси овом нагардом која је припала наставнициКостић. Треба истаћи да је насатвница Верица Костић прва у општини којој је ова награда додељена као појединцу.

НАГРАДА СВЕТИСЛАВ МИЛИЋ – МЛАДИМА ОД СРЦА

Баш у години јубилеја наставница Верица Костић добила је још једно вредно признање, награду „Светислав Милић – младима од срцаˮ. Ова награда додељена јој је у области Култура и уметност и то за изванредне резулатате у неговању и представљању културне баштине, као и у подстицању културног активизма младих и њиховом обучвању за теренска фолклористичка истраживања, драмско стваралаштво и вођење вршеачких језичких радионица.

Поред бројних успеха, наставница Верица Костић остварује и веома успешну сарадању са колегама, родитељима и бројним установама у општини, али и читавој земљи. Наставница Верица Костић је однедавно и председник Подружнице Друштва за срспки језик и књижевност Републике Србије.   Што је најважније, Верица Костић је својим ученицима веома драга наставница и спремна је да их бодри и подстиче на различитим пољима и мимо наставе српског језика и књижевности (у области спорта, музике и друго). Оно што колеге, ученици и родитељи посебно истичу јесте чињеница да наставница Верица Костић увек, кроз све своје активности, успехе и награде, несебично истиче најпре име наше школе, испред свога имена.

Print Friendly, PDF & Email