Упис првака 2024

Поштовани родитељи,

У складу са чланом 18 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр., 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023) у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

У школску 2024/25. годину уписују се деца рођена од 1.3.2017. до 28.02.2018. године. Провера спремности за полазак у школу вршиће се током априла и маја 2024. године према заказаним терминима у просторијама школе.

Документа потребна за упис:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Потврда о извршеном лекарском прегледу детета
  • Потврда о похађању припремног предшколског програма

Полазак у први разред представља велику промену за дете, али и за целу породицу. Почетак школске године представља нови ступањ у животном раздобљу када дете из родитељског дома и сигурности улази у нове животне ситуације. Поласком у школу дете мења своје навике и начин живота, укључује се у једну нову средину у којој владају посебан ред и дисциплина и основу његове активности не чини више игра већ планско стицање знања, навика и вештина. Уз стручан и мотивисан кадар наше школе, потрудићемо се да Ваше дете развије своје способности и савлада вештине.

Срећан полазак у први разред!

Print Friendly, PDF & Email