У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ – НОВИНЕ У ИЗГЛЕДУ ШКОЛЕ

Од 15. Априла 2013. нашу школу краси нови натпис. Име школе и првог учитеља
истакнуто је на фасади школе, лепим, украсним словима, па се види поиздаље. Поносни
смо на изглед наше лепотице која ће ускоро прославити 150. рођендан у новом руху, јер
је и фасада недавно обновљена. Драги наши пријатељи, када прођете кроз Прилике,
подигните поглед ка нашој школи. Сигурни смо да ћете разумети зашто је њено друго
име "Светлост на брежуљку".

Print Friendly, PDF & Email