Радионица „Ментално здравље“

Радионица „Ментално здравље“ реализована је у склопу „Програма обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здраваља и безбедности ученика“. Логопед школе, Ана Мијатовић, реализовала је радионицу у осмом разреду.

Циљ ове радионице  је стицање знања о менталном здрављу и начинима његовог очувања. Овом радионицом развијају се међупредметнe компетенцијe: одговоран однос према здрављу, комуникација, решавање проблема, сарадња, компетенција за учење.

Ученици су на радионици причали о њиховим тренутним осећањима и реакцијама на различите догађаје.  Ученицима је скренута пажња на то како различито реагујемо у различитим ситуацијама и на тај начин учимо једни од других. Они су тумачили цитате познатих писаца о менталном здрављу. Разговарали су о томе шта је ментално здравље и шта могу урадити како би га очували. Истакнути су битни фактора менталног здравља. Акценат је на очувању менталног здравља у време пандемије изазване корона вирусом.

На крају радионице ученици су слушали песму „ Weightless “ коју изводи Marconi Union, а која због комбинације ритма, баса и целог аранжмана помаже да се мало успори рад срца, снизи висок крвни притисак и ниво стреса.

Print Friendly, PDF & Email