Пројекат ,,Замислићу – саградићу“ – трећи разред

У току месеца октобра, ученици трећег разреда реализовали су пројекат под називом ,,Замислићу – саградићу“. Они су истраживали како су изгледале грађевине у нашем месту некада, упоређивали их са грађевинама данас и осмислили су како би изгледале грађевине у будућности. Своје истраживање, као и ликовне радове настале као продукт истог, презентовали су изложбом у холу школе.

Print Friendly, PDF & Email