Предавање за ученике 8. разреда Комуникација и уважавање – асертивна комуникација

У среду, 11. октобра, педагог Светлана Николић и логопед Ана Мијатовић одржале
су предавање за ученике 8. разреда: Комуникација и уважавање – Асертивна
комуникација. Први део часа био је радионичарског типа. Са ученицима је реализована
активност „Моје огледалце“ где су ученици имали задатак да свом другу/другарици до
себе напишу нешто лепо и позитивно. Тако је сваки ученик добио свој папир
(„огледалце“) са лепим порукама чиме је подстакнута и успостављена врло пријатна
атмосфера. У другом делу часа било речи о комуникацији, конфликтима и сукобима,
њиховим узроцима, као и о стиловима комуникације. Акценат је стављен на асертивну
коминикацију и њене главне карактеристике. Циљ предавња био је да ученици схвате
важност адекватне комуникације у свакодневном животу, да разумеју да је комуникација
више од изговарања и разумевања речи и да само овом вештином могу успешно решити
своје конфликте, поправити односе са људима у свом окружењу и бити успешни на свим
пољима. Као посебно важно је истакнуто да су емоције веома важне и да их није добро
потискивати, већ напротив, потребно их је исказати, али на адекватан начин. Ученици су
радо приступили свим активностима, износили своја искуства и искрено су говорили о
свом начину и стилу комуникације.

Print Friendly, PDF & Email