Предавање – Безбедност деце у ванредним ситуацијама

    Дана 29. фебруара 2024. године учиници трећег и четвртог разреда имали су прилику да учествују у интерактивном предавању на тему Безбедност деце у ванредним ситуацијама. Предавање је реализовао   ватрогасац-спасиоц Поледица Бобан. Ученици су чули информације о настанку поплава, пожара и земљотреса, начину како да се понашају у оваквим ванредним ситуацијама, и на који начин могу да утичу да до пожара и поплава не дође.

    Ова тема део је заједничког пројекта Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова „Заједно и безбедно кроз детињство“ и  има за циљ подизање свести код ученика основних школа о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, вештина ненасилног решавања конфликата, усвајање знања и вештина о безбедном учешћу у саобраћају и понашању у ванредним ситуацијама.

Print Friendly, PDF & Email