Музички фестивал „ Миња Субота“

У суботу 14.10 2023. године је Музичкој школи “ Др Војислав Вучковић“ у Чачку
одржан је други по реду Фестивал „Миња Субота“ намењен деци – вокалним солистима
узраста од пет до четрнаест година. Циљ такмичења је сачувати заоставштину
истакнутог аутора за децу Миње Суботе певањем његових песама, подстицати децу да
певају дечје песме које поседују драгоцене васпитне и естетске вредности,неговање
педагошког приступа музицирању, где деца певају слободно и нефорсирано.
Ученице наше школе Анастасија Масларевић и Наталија Масларевић представљале
су нашу школу и оствариле запажен наступ. Анастасија је у трећој категорији ученика
шестог разреда извела нумере Другарска и Више нисам мало дете док је Наталија у
четвртој категорији извела нумере Деца су украс света и Видело.

Print Friendly, PDF & Email