Међународни дан толеранције – 16.11. 2022. године

Шта је толеранција?

 • Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање
  различитости.
 • Бити толерантан значи чврсто се држати својих уверења и
  прихватити уверења других, различитих.
 • Међународни дан толеранције се обележава од 1995. године.

Шта значи бити толерантан?

 • „Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш“, Волтер
 • Бити толерантан значи подносити, бити попустљив,трпељив.
 • Бити толерантан значи бити слободан, чврсто се држати својих уверења и прихватити да се и други држе својих.
 • Бити толерантан значи прихватити чињеницу да сваки човек има право да живи у миру такав какав је.

Може ли се толеранција научити?

 • Толеранција се учи од малих ногу
 • Људи се не рађају толерантни или нетолерантни, то је
  нешто што се развија и учи
 • Први учитељ је породица – деца уче по моделу
 • Целокупно друштво мора бити укључено у развој
  толеранције.

Нетолеранција?

 • Нетолеранција се изражава вређањем, изругивањем, насиљем,хладноћом, па и тишином.
 • Најчешће смо толерантни према онима који су нам слични, а када су у питању особе које су другачије од нас, долазе дo смањене толеранције.
 • Особе које су другачије од нас, које размишљају ипонашају се другачије, уствари буде страх у нама, јер нисмо у стању да предвидимо њихове реакције. Страх је тај који рађа одбојност, нетрпељивост и непријатељство.

Стереотипи и предрасуде

 • „Живимо у свету у коме је лакше разбити атоме него предрасуде“, Алберт Ајнштајн
 • Стереотип је упрошћен и тешко променљив однос према некоме или нечему.
 • Стереотипи подразумевају уверење и претпоставку да сви припадници одређене групе имају исте особине по којима се разликују од других
 • Под предрасудама подразумевамо негативне ставове, праћене јаким негативним осећањима, а обично логички незасноване и неутемељене на личном искуству.

Како превазићи предрасуде и стереотипе?

Први начин: информисање, односно тражење реалних, објективних аргумената, доказа да подрже одређени став.

Други начин : разумевање међусобних разлика и њихово прихватање, неговање емпатије. Ово се најбоље постиже:

 • када не судите унапред
 • када сте флексибилни
 • када сте радознали,
 • када се повежите са особама другачијих интересовања јер многе предрасуде нестају када схватимо шта можемо да научимо од других
Print Friendly, PDF & Email