МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 🖋️📖🌻

Двадесет први фебруар обележава се као Међународни дан матерњег језика. Стручно веће за српски језик и књижевност (чији су чланови наставници српског језика и књижевности Верица Костић и Радмила Костић) организовало је активности са циљем истицања важности неговања и чувања матерњег језика. На часовима српског језика и књижевности ученици су најпре имали прилику да чују кратка предавања о употреби Речника српског језика и Правописа српског језика у настави свих предмета. Потом је наставно градиво прилагођено теми очувања српског језика. У завршном делу часа ученици су имали радионице у којима су бирали најлепше речи српског језика које активно користе, најлепше архаичне речи и најлепше стихове, односно цитате српских писаца. Циљ је био истицање богаства нашег језика. Активностима су се кроз своје часове прикључили и наставник ликовне културе Горан Костић, наставник географије Наташа Зечевић и наставник биологије Душица Величковић. На часовима ликовне културе ученици су бирали архаичне речи и осликавали симболе. На часовима географије су бирали најзанимљивије топониме и покушавали да одгонетну корен речи. На часовима биологије трагали су за архаичним изразима појединих термина. Активностима се избором речи и цитата прикључио и директор школе Миладин Божовић. Међу највише истицаним речима нашле су се речи МАЈКА, ПОРОДИЦА и СРЕЋА. Покренута је и акција „Ћирилични вез“, о којој ћемо више писати следеће недеље.
Ускоро ће бити и више фотографија данашњих активности.
Print Friendly, PDF & Email