Међународна година пећина и краса 2021.

Ученици 8.разреда наше школе су са наставницом географије, Наташом Зечевић обележили 2021.годину, Међународну годину пећина и краса. Крас (карст, крш) је област где је развијена крашка ерозија. Наша земља је позната по крашким облицима рељефа, као и читав простор Балканског полуострва. Крашке облике рељефа можемо срести и у нашој регији (Старом Влаху и Рашкој). Јован Цвијић, српски географ је дао највећи допринос проучавању ових облика рељефа.

Током ове едукативне изложбе, ученицима је дата могућност да одговоре на анкету: Који би занимљив географски објекат, настао крашком ерозијом волели да посете у Србији, Европи и свету. Један ученик је имао могућност да одабере један облик рељефа настао крашком ерозијом. Од 115 узорака, ученицима су се највише допале фотографије и текст Постојнске јаме која се налази у Словенији (37 ученика, односно 32 %). На другом месту је Маганик, планина у Црној Гори где је крашка ерозија достигла свој максимум (24 ученика тј. 21%) а на трећем месту је Крупајско врело у Источној Србији (8 ученика, 7%). Занимљиво је да су на 4.месту Кречњаци планине Мучањ (7 ученика, 6%). Како се Мучањ налази у нашем крају, размотрићемо могућност да се неки од наредних излета овде одржи.

Print Friendly, PDF & Email