Јавне набавке

Дана 13.03.2023.год., на Порталу Јавних набавки, отворене су поунде за реализацију Јавне набавке услуга путовања ученика и наставе у природи План ЈН ОШ ,,Сретен Лазаревић“ Прилике р.број 4. Представљамо електронски записник о отварању понуда.

Линк:http://media1.ossretenlazarevicprilike.edu.rs/2023/03/Zapisnik-o-otvaranju-ponuda-Ekskurzija-i-rekrativna-nastava.pdf

Дана 14.03.2023.год. на Порталу јавних набавки отвоене су понуде у поступку јавне набавке електричне енергије – План ЈН ОШ ,,Сретен Лазаревић“ Прилике, р. број 1. Представљамо електронски Записник о отварању понуда.

Линк:http://media1.ossretenlazarevicprilike.edu.rs/2023/03/Zapisnik-o-otvaranju-ponuda-Elektricna-energija.pdf

Print Friendly, PDF & Email