Јавна набавка – огрев дрво

Дана 27.03.2023.год., на Порталу Јавних набавки, отворене су поунде за реализацију Јавне набавке услуга дрво-огрев ,,Сретен Лазаревић“ Прилике. Представљамо електронски записник о отварању понуда.

Линк: http://media1.ossretenlazarevicprilike.edu.rs/2023/03/Javni-poziv-drvo-ogrev.pdf

Print Friendly, PDF & Email