Безбедно коришћење интернета

Предавање за родитеље ученика 1. разреда

   Дигитална технологија мења свет. Данас све више деце користи интернет, па се и детињство све више мења. Приступ интернету може допринети да деца испуне своје потенцијале и да повећају могућност за учење и образовање. Међутим, технологије повећавају традиционалне ризике у детињству, попут насилног понашања, и подстичу нове облике злостављања и искоришћавања детета. Иако већина деце гледа позитивно на употребу интернета, родитељи и учитељи забринути су због негативних последица које то оставља.

    Истраживачи признају да претерана употреба дигиталне технологије може допринети депресији и анксиозности код деце. Дигитална компетенција је једна о 11 општих међупредметних компетенција за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији. Школа препознаје важност употребе дигиталних технологија, али и схвата своју улогу и значај у усмеравању ученика и њихових родитеља за безбедно коришћење интернета.

Педагог школе Светлана Николић израдила је кратко предавање за родитеље ученика првог разреда помоћу дигиталног водича „Деца и интернет – паметно од почетка“. Овај водич настао је у оквиру пројекта Безбедан интернет за целу породицу, који су покренули УНИЦЕФ и Теленор, а спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Ужички центар за права детета.

Циљ предавања је пружање помоћи родитељима и њиховој деци да истражују, уче и на безбедан начин користе што више могућности и предности интернета. Теме којима се ово предавање бави:

– Време испред екрана – колико и како?
– Играње видео игара
– Под којим условима дигитална технологија представља оруђе за учење?

Print Friendly, PDF & Email