Адаптација ученикa првог разреда

   Полазак детета у први разред представља врло важну прекретницу у животу сваког детета и његових родитеља. Тај период транзиције носи са собом много неизвесности и изазова што може утицати на адекватно прилагођавање новим условима. За већину ученика последице неадекватне адаптације углавном су краткорочне, али за неке ученике
тај период може бити јако буран и интезиван по јачини емоција коју осећају. Школа има у виду ове чињенице и предузима различите активности и мере како би се ученици што боље прилагодили школској средини и новим условима рада. Педагог школе Светлана Николић израдила је постер за родитеље ученика првог разреда у циљу пружања помоћи родитељима у разумевању нових услова у којима се дете налази при поласку у први разред. Постер садржи и конкретне савете за родитеље како могу помоћи детету да се лакше прилагоди школској средини.

Print Friendly, PDF & Email