Учешће на Седмом сајму школског издаваштва

      Наша школа је учествовала је на Седмом сајму школског издаваштва одржаном 13. децембра 2019. године у ОШ „Бранислав Петровић“ у Слатини. На сајамској промоцији ученици и наставници представили су најпре зборник ученичких радова „Искрице“, а потом и школски лист „Ђурђевак“, кроз издања настала у периоду од Шестог сајма школског издаваштва до дана промоције. Школа се представила и кроз раније издавачке подухвате („Књигу о приличкој школи“, Наде Ђоковић; „Светлост на брежуљку“, Емилијана Протића и „Најлепше приче о школи“, зборник радова приспелих на конкурс поводом 140 година школе). Представљен је и рад школе у области пројектне наставе, културних и спортских манифестација. У такмичарком делу школа је учествовала зборником ученичких радова „Искрице“, штампаном у мају 2018. године.
      Тим који је представљао школу на сајму чиниле су ученице Љубица Масларевић, Тамара Бојовић, Тина Новитовић, Радмила Ивановић и Анђела Стевановић, које су се највише истакле у раду Клуба читалаца и новинарске секције у овој школској години, наставнице Маријана Радовановић, Ана Павловић и Верица Костић као представнице Тима за културну и јавну делатност школе и директор школе Миладин Божовић.
      Сајам школског издаваштва организује Школска управа Чачак у сарадњи са школама Моравичког округа као облик стручног усавршавања у надлежности установе, будући да се из школских издања може стећи увид у квалитет образовноваспитне праксе у установи (развој предметних и међупредметних компетенција ученика, квалитет школског програма, превенција насиља, развој инклузивне културе, ваннаставне активности, етос и др.).

       Аутор текста: Верица Костић

Print Friendly, PDF & Email