Обогаћени једносменски рад или „Школа из другог угла”

      У четвртак 26. децембра 2019. године наша школа учествовала је у промотивном дану активности у оквиру Пројекта „Обогаћени једносменски рад“. Активност је реализована у просторијама Регоналног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку. Наша школа се од септембра месеца 2019. године нашла међу 204 школе на територији целе републике, које су се укључиле у Пројекат "Обогаћени једносменски рад". Овај Пројекат се у нашој школи реализује кроз пет активности: Моја школа – моја позорница, Народна традиција и домаћинство, Фолклор, Пчеларство и Од играчке до рачунара.
      На промотивном дану "Школа из другог угла" четворомесечни рад наше школе у овиру Пројекта представиле су учеснице у Пројекту Биљана Ћурчић, учитељ, и Верица Костић, наставник српског језика и књижевности.
      Представници Школске управе у Чачку, иницијатори промотивног дана, истакли су да су школе које су представиле свој рад обухваћен Пројектом показале компетентност за:

- излажење у сусрет различитим образовним потребама својих ученика,
- диференцирање наставе,
- развијање хуманости код ученика,
- умањење недостатка културних садржаја у сеоској средини,
- развијање предузетничких компетенција ученика,
- развијање општих и међупредметних компетенција...

      Све наведене компетенције од изуетног су значаја за рад наше школе, а велика заинтересованост и задовољство наших ученика укључених у Пројекат „Обогаћени једносменски рад“ указују на велику успешност пројектних актвности у нашој школи.

Аутор текста: Верица Костић

Print Friendly, PDF & Email