Јавна набавка – огрев дрво

Дана 27.03.2023.год., на Порталу Јавних набавки, отворене су поунде за реализацију Јавне набавке услуга дрво-огрев ,,Сретен Лазаревић“ Прилике. Представљамо електронски записник о […]